top of page
  • Facebook
  • LinkedIn

BABY TAAL  APP

" Wat zou het geweldig zijn om meerdere talen vloeiend te kunnen spreken.
Helaas lukt dit alleen wanneer je vanaf je geboorte opgroeit met meerdere talen in je omgeving. En dat is lang niet voor iedereen weggelegd..

Maar binnenkort wel!

Wat zou het geweldig zijn om meerdere talen vloeiend te kunnen spreken! Helaas lukt dit eigenlijk alleen wanneer je vanaf de geboorte opgroeit met verschillende talen in je omgeving, en dat is lang niet voor iedereen weggelegd. Je komt meestal pas op de middelbare school met een tweede (derde, vierde…) taal in aanraking. En hoewel je op die leeftijd een taal nog wel ‘heel goed’ kunt leren spreken, is het bijna onmogelijk om nog echt vloeiend te worden, én de taal accentloos te leren spreken. Dat heeft met name te maken met het leren van de klanken van een nieuwe taal. Daarom is de kans groot, dat je die nieuwe taal altijd met een accent zult spreken.

Hoe zit dat met die klanken?


Een baby is tot een maand of 8 heel gevoelig voor het waarnemen (horen) van verschillen tussen spraakklanken, zowel voor verschillen tussen klanken uit zijn eigen moedertaal, als voor verschillen tussen klanken die niet in zijn eigen moedertaal voorkomen, maar wel in andere talen. Vanaf 8 maanden verandert dat: een baby wordt dan specialist in zijn eigen moedertaal, en kan verschillen tussen klanken die daar niet in voorkomen steeds minder goed waarnemen. Tegelijkertijd gaan ze de klanken uit hun eigen moedertaal oefenen door te babbelen. Om klanken uit een nieuwe taal goed uit te kunnen spreken, moet je ze eerst goed kunnen waarnemen. Neem de ‘th’ uit het Engelse woord ‘the’. Deze klank komt niet in het Nederlands voor, en Nederlanders hebben moeite om het verschil tussen de Engels ‘th’ en de Nederlandse ‘d’ te horen. In de uitspraak van Nederlanders die Engels op latere leeftijd geleerd hebben klinkt het Engelse “the” dan ook vaak als het Nederlandse “de”. Wanneer je als baby al vaak met de “th” in aanraking zou zijn geweest, dan was het verschil tussen “th” en “d” duidelijk gebleven, en was de uitspraak accentloos geweest. Kortom: om een taal accentloos te kunnen spreken, moet je de gevoeligheid voor de klanken uit die taal levend houden, door er vanaf zo jong mogelijk zeer regelmatig mee in aanraking te komen. De middelbare school is dus rijkelijk laat!

TuMi Mundo, eerste fase

Met het gegeven dat je een taal eigenlijk alleen accentloos kunt leren spreken door de gevoeligheid voor de klanken van die taal bij jonge baby’s intact te laten, ging TuMi Mundo aan de slag. De makers van dit programma om talen te leren, zijn bezig om een leertraject te ontwikkelen waar een baby meteen vanaf de geboorte mee kan starten, en dat zoveel mogelijk de fasen van het verwerven van de moedertaal probeert te simuleren.
De eerste fase van het programma heeft als doelstelling om de gevoeligheid voor de klanken uit de nieuw te leren taal actief te houden. De baby hoeft hiervoor alleen maar regelmatig te luisteren naar zogenaamde ‘taalverhalen’ die worden voorgelezen. Die verhalen zijn zo in elkaar gezet dat alle klanken uit de te leren taal in het verhaaltje voorkomen. Ze worden op een rustige toon voorgelezen, door verschillende stemmen.

Werkt dit programma?

De makers van TuMi Mundo willen voordat ze hun programma op de markt brengen natuurlijk eerst weten of het programma werkt; blijven baby’s die aan de taalverhalen in een bepaalde taal zijn blootgesteld inderdaad gevoelig voor de klanken van die taal, terwijl baby’s die daar niet aan zijn blootgesteld die gevoeligheid verliezen? De makers klopten met deze vraag aan bij het Babylab van de Universiteit Leiden.

Tweetaligheid en cognitieve voordelen

De onderzoekers van de universiteit waren ook geïnteresseerd in deze vraag, omdat er net een grote studie was gestart naar de cognitieve voordelen van tweetaligheid. Mensen die twee- of meertalig zijn, en deze talen afwisselend gebruiken lijken bij allerlei andere, niet-talige taken, beter te presteren dan ééntalige mensen. De vraag die bij deze onderzoekers opkwam, was of je bij baby’s die een tweede taal gingen leren met het programma TuMi Mundo ook iets van dat cognitieve voordeel zou kunnen meten.

Onderzoek

TuMi Mundo en de Universiteit Leiden zijn dus op zoek naar ouders die in principe geïnteresseerd zijn in een programma om hun baby van rond de 5 maanden oud een tweede taal te laten leren, en willen helpen om de eerste fase te testen en te verbeteren. Voor het testen van de eerste fase worden de Engelse taalverhalen gebruikt. Ouders zorgen dat hun baby een bepaald aantal keren per dag of per week de verhalen te horen krijgt. De verhalen zijn gewoon bij u thuis te beluisteren via een applicatie die hier speciaal voor ontwikkeld is.
De baby doet rond de 6 maanden, 8 maanden en 10 maanden mee met kleine taalwaarnemingstestjes op het Babylab Leiden (zie http://www.babylab-leiden.nl), waarmee de gevoeligheid voor klankverschillen wordt getoetst. Deze testjes duren kort – minder dan 10 minuten – en maken gebruik van het kijkgedrag dat baby’s vertonen wanneer ze naar spraak luisteren. Ook worden op twee momenten visuele waarnemingstestjes gedaan, om het effect van het leren van een tweede taal op de niet-talige cognitie te meten.

What’s in it for me?

Alleen al het feit dat uw kind nu al kan profiteren van de voordelen die de eerste fase van de methode naar alle waarschijnlijkheid biedt. Daarnaast zal uw kind in de toekomst kosteloos gebruik mogen blijven maken van de content van de volgende fases van de TuMi Mundo taal leer methode en de daarbij komende expertise die de Universiteit Leiden en het Babylab Leiden bieden!

Meedoen?

Mocht u geïnteresseerd zijn, kunt u contact opnemen met ons.

Over ons.

Wat begon als een gesprek aan de keukentafel tussen drie vrienden is inmiddels uitgegroeid tot de TuMi Mundo leermethode. In samenwerking met de Universiteit van Leiden ontwikkelen we een taalleermethode die aansluit op specifieke fase van de taalontwikkeling van geboorte tot de leeftijd van 5 jaar.

Waarom?

Ons doel is het begeleiden van ouders en hun kinderen in het streven naar persoonlijk geluk. TuMi Mundo helpt bij het creëren van taalvaardigheid waarmee de communicatieve vaardigheden van het kind worden vergroot en daarmee de kans om dit doel te bereiken.

Hoe?

Een kind leert al te communiceren in het eerste levensjaar. Hierbij speelt de communicatie met ouders een grote rol. In latere fases van zijn leven zal de communicatie met zijn leeftijdgenoten en weer later met zakelijke en persoonlijke relaties een grote rol spelen in zijn perceptie van geluk.
TuMi Mundo begeleidt het kind (en ouders) al vanaf het eerste uur bij het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden. Onze leermethode laat baby’s vanaf de geboorte basisklanken van verschillende talen horen. Hierdoor krijgt het kind een goede basis van waaruit hij zijn communicatieve vaardigheden ten volle kan gaan ontwikkelen en gebruiken. Binnen dit proces zijn continuïteit van de input en interactie tussen ouders en kind van groot belang.

Wat?

Met onze leermethode begeleiden we de ouders en hun kind in het leggen van een basis voor de ontwikkeling van (vreemde) talen. De leermethode sluit aan op de verschillende fases in de ontwikkeling van de taalvaardigheid van het kind. Daarbij zal de leerstof zijn afgestemd op de vatbaarheid voor taal bij het kind tijdens deze fases.

Onze partners

In samenwerking met de Universiteit van Leiden en met een aantal andere universiteiten gespecialiseerd in taalverwerving van babies wereldwijd, test TuMi Mundo momenteel de ontwikkelde leermethode. Eind 2024 verwachten wij de eerste producten in de vorm van apps voor smartphones en tablets op de markt te brengen.


Daarnaast werken wij momenteel samen met de Hogeschool van Amsterdam aan een 'slimme' applicatie, die het mogelijk moet maken allerlei testen thuis uit te voeren. Hierdoor hoeven ouders niet meer met hun kind naar het babylaboratorium te reizen en kunnen we op veel grotere schaal testen en dus kennis vergaren. Waardevolle info en testresultaten, die we kunnen inzetten voor zowel de verbetering van het leerproces, als voor de verfijning van de leermethode. 
En zo kunnen we ons continu richten op ons belangrijkste doelen,  namelijk kinderen vanaf hun geboorte begeleiden bij het leren van een tweede taal én hen te laten profiteren van alle andere voordelen die opgroeien in tweetaligheid met zich meebrengen.

© all rights reserved

bottom of page